FUNDAMENTALNA I TEHNIČKA ANALIZA

Spektar - Ekonomija

fundament

 

FUNDAMENTALNA ANALIZA

 

"Fundamentalna analiza je višeslojna i složena analiza.

Fundamentalna analiza pretpostavlja temeljnu analizu financijskih izvješća poduzeća ali nastavlja se ukupnom ekonomskom analizom sposobnosti  menadžmenta poduzeća, sektora u kojem se poduzeće nalazi te sveukupnog mikro i makroekonomskog okruženja u kojem poduzeće posluje.

Cilj fundamentalne analize jest otkriti dionicu poduzeća koja je prema navedenim kriterijima još uvijek podcijenjena.

Njen je zadatak prepoznati dobre osobine analiziranog društva, kao i njegove slabosti te steći dojam o vrijednosti analiziranog društva, njegove imovine i poslovnih procesa. Procjena vrijednosti svakog društva se određuje prema procjeni njegove zarade u budućnosti.

Za procjenu potencijala buduće zarade se koriste fundamentalni pokazatelji društva, ali i vanjski čimbenici poput likvidnost tržišta, te makroekonomske i političke stabilnosti. Fundamentalna analiza teži gledati u budućnost, a naglašava aspekte poslovanja društva koji su kritični za njegovo preživljavanje, a to su prije svega sigurnost i uspješnost. Fundamentalni pokazatelji su vezani uz sastav i način financiranja imovine, efikasnost, likvidnost i profitabilnost.

Razlikujemo nekoliko skupina fundamentalnih financijskih pokazatelja:

A. Pokazatelji sigurnosti poslovanja

(a) Pokazatelji likvidnosti

(b) Pokazatelji zaduženosti

B . Pokazatelji aktivnosti ili koeficijenti obrtaja

C. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

(a) Pokazatelji ekonomičnosti

(b) Pokazatelji profitabilnosti

(c) Pokazatelji investiranja

Vrijednost pokazatelja se može uspoređivati s planiranim pokazateljem izvedenim iz racionalnih očekivanja, sa pokazateljem istog poduzeća u drugom vremenskom trenutku ili periodu, te sa istim pokazateljem u poduzećima iz iste djelatnosti.

Fundamentalnom analizom analitičar procjenjuje buduće zarade poduzeća, dividende, kamatne stope te rizike koje se nalaze pred pojedinim poduzećem ili sektorom.

Pri procijeni odnosa budućih zarada poduzeća ili dividendnog prinosa i trenutne tržišne cijene dionica poduzeća, analitičari upotrebljavaju diskontiranu vrijednost budućih novčanih tokova (DCF), diskontiranu vrijednost budućih dividendih prinosa (DDM) ili koriste multiple.

 

POJMOVI FUNDAMENTALNE ANALIZE

P: Cijena dionice (eng. Price)

Zaključna cijena dionice prethodnog trgovinskog dana. Ovisno o burzi, to može označavati zadnju cijenu ili prosječnu cijenu. Sfera Station podržava izračune korištenjem bilo zadnje bilo prosječne cijene.

Mcap: Tržišna kapitalizacija kompanije (eng. Market Capitalization)

Računa se tako da se ukupan broj redovnih dionica pomnoži s tržišnom cijenom dionice. Broj dionica se može umanjiti za trezorske dionice (odluka o tome bi trebala ovisiti o namjeni trezorskih dionica, a analitičar to često ne može znati). Neki autori pored redovnih uključuju i povlaštene dionice (ne slažemo se s takvim pristupom).

EPS: Neto dobit po dionici (eng. Earnings Per Share)

Računa se dijeljenjem neto dobiti društva s brojem dionica.

BV: Knjigovodstvena vrijednost poduzeća (eng. Book Value)

Označava dionički kapital društva.

BVPS: Knjigovodstvena vrijednost po dionici (eng. Book Value Per Share)

Računa se dijeljenjem dioničkog kapitala s brojem dionica.

P/Bv ili P/B: Odnos tržišne cijene i knjigovodstvene vrijednosti dionice (eng. Price to Book Ratio)

Računa se dijeljenjem tržišne cijene dionice s knjigovodstvenom vrijednosti dionice.

P/E: Omjer tržišne cijene dionice i neto dobiti po dionici (eng. Price to Earnings Ratio)

P/S: Omjer tržišne cijene dionice i prihoda od prodaje (eng. Price to Sales Ratio)

Računa se dijeljenjem tržišne kapitalizacije s ukupnim prihodima od prodaje.

ROA: Povrat na imovinu, povrat od uložene ukupne imovine (eng. Return on Assets)

Računa se tako da se neto dobit ili bruto dobit podijeli s prosječnom vrijednosti ukupne imovine poduzeća u promatranom razdoblju.

ROE: Povrat na kapital, povrat od uloženog vlastitog kapitalča (eng. Return on Equity)

Računa se tako da se neto dobit ili bruto dobit podijeli s prosječnom vrijednosti vlastitog kapitala u promatranom razdoblju.

EBIT: Operativna dobit, dobit prije oporezivanja i kamata (eng. Earnings Before Interests and Tax)

EBITDA: Operativna dobit prije amortizacije (eng. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

P/EBIT:  Omjer tržišne cijene dionice i EBIT-a (eng. Price to EBIT Ratio)

P/EBITDA: Omjer tržišne cijene dionice i EBITDA (eng. Price to EBITDA Ratio)

EV: Vrijednost kompanije (eng. Enterprise Value)

Računa se dodavanjem manjinskih interesa, obveza i broja povlaštenih dionica umanjenog za broj trezorskih povlaštenih dionica pomnoženog s tržišnom cijenom povlaštene dionice, tržišnoj kapitalizaciji poduzeća te oduzimanjem novca na računu i u blagajni. Može se umanjiti i za ostalu imovinu koja se može unovčiti (vrijednosni papiri, potraživanja, zalihe). Predstavlja teoretsku cijenu preuzimanja poduzeća.

EV/EBIT: Omjer vrijednosti kompanije i EBIT (eng. Enterprise Value to EBIT Ratio)

EV/EBITDA: Omjer vrijednosti kompanije i EBITDA (eng. Enterprise Value to EBITDA Ratio)

NPM: Neto profitna marža (eng. Net Pofit Margin)

Računa se dijeljenjem neto dobiti (dobiti nakon oporezivanja) s ukupnim prihodima.

Debt Ratio: Koeficijent zaduženost poduzeća

Računa se dijeljenjem ukupnih obveza s ukupnom imovinom.

Current Liquidity Ratio: Koeficijent tekuće likvidnosti

Računa se dijeljenjem tekuće imovine s tekućim obvezama."

www.sfera-station.com

TEHNIČKA ANALIZA

 

"Tehnička analiza (eng. technical analysis) predstavlja metodu evaluacije vrijednosnica pomoću analize statistika dobivenih iz aktivnosti tržišta, poput povijesnih podataka i volumena trgovanja. Analitičari tehničke analize ne pokušavaju mjeriti nespoznatljive, intrizične vrijednosti dionica, nego umjesto toga koriste grafove i ostale alate u cilju utvrđivanja paterni koje predviđaju buduća tržišna kretanja.

Analitičari tehničke analize vjeruju da povijesna izvedba i kretanje kako tržišta tako i dionica mogu služiti kao indikator budućih kretanja. Tehnička se analiza razlikuje od fundamentalne, utoliko što ignorira konkretnu prirodu i "ponašanje" poduzeća ili tržišta i temelji se isključivo na analizi grafikona, tj. na informacijama dobivenim na temelju cijene i volumena, dok se fundamentalna analiza osvrće na fundamentale poduzeća ili tržišta.

Metode tehničke analize zasnivaju se na logici koja tvrdi da je ponašanje ulagača predvidljivo, te da će gotovo svi iskusni investitori kupovati dionice u uzlaznom trendu, a prodavati u silaznom. Trendovi u kretanju cijena dionica dobivaju se analizom grafova povijesnih kretanja cijena dionica. Grafikoni prikazuju takve povijesne trendove u kretanju cijena, dok tehnička analiza pokušava riješiti problem "predviđanja" trenutka promjene prevladavajućeg trenda, tj. promjene sentimenta investitora.

Na taj se način tehnička analiza veže uz pojam "efikasnosti" tržišta, što se u suštini odnosi na ranije navedenu karakteristiku tržišta koja pretpostavlja da su investitori racionalni, upoznati s promatranim poduzećem (dionicom), te da svi imaju pristup istim informacijama o svakom poduzeću. Sukladno tome alati tehničke analize najlakše se provode na dionicama koja su likvidne, te samim time i efikasnije, dok u slučaju nelikvidnih dionica, na trend kretanja cijena u velikoj mjeri utječu razlike u kupovnoj i prodajnoj cijeni, a ne sentiment tržišta."

22. srpnja 2010.

www.hr.wikipedia.org


 


HNB tečajna lista

12.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,177876
CHF CHF
1
6,768416
GBP GBP
1
8,631795
USD USD
1
6,732832
EUR EUR
1
7,427660
$ Odabir valute
= Odabir valute