FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

S

Term Definition
Sadašnja vrijednost poduzeća

vrijednost poduzeća koja se dobije svođenjem planiranih budućih neto primitaka poduzeća tehnikom diskontiranja. U nekim interpretacijama riječ je o poslovnoj vrijednosti poduzeća.

Sadašnja vrijednost projekta

zbroj vrijednosti godišnjih neto-primitaka u ekonomskom tijeku projekta svedenih na njihovu vrijednost u početnoj godini projekta, tj. u nultoj godini.

Senzitivna analiza

oblik analize rizika, odnosno ponašanja varijabli /prihoda, rashoda, ulaganja/ u investicijskim projektima u uvjetima neizvjesnosti, tj. simulacija promjene varijabli i utjecaj te promjene na ekonomsku i financijsku učinkovitost ulaganja.

Sindicirani kredit

obično kredit koji više banaka odobrava jednom komitentu /zajmoprimcu/, najčešće države ili središnjoj banci.

Složeni obračun kamata

obračun kamata na glavnicu koja je uvećana za prethodno obračunane kamate svakog razdoblja kapitalizacije, tj. uz kamate osnovne glavnice, obračunavaju se i "kamate na kamate".

Solventnost

stanje novčanih sredstava i njegovih surogata kojim se mogu zadovoljiti ne samo dospijele, nego i one obveze koje se nalaze u fazi dospijeća prema utvrđenim duljim rokovima /otplata dugoročnih obveza, isplata kamata i sl./. Solventnost poduzeća ukazuje na njegovu dugoročnu poslovnu stabilnost.

Statički model procjene

vrednovanje poduzeća po bilančnim pozicijama na određeni dan.

Statički pokazatelji poslovanja

iskaz uspješnosti poslovanja poduzeća. Za izračun statičkih pokazatelja koriste se financijska izvješća. Riječ je uglavnom o standardnim pokazateljima proizvodnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja. U njima je zanemarena vremenska ovisnost novca, pa se tako statičkim pokazateljima dolazi samo do indikativne vrijednosti poduzeća.

Stečaj

poslovno-financijsko stanje u kojoj poduzeće /dužnik/ nije u stanju da na zakonit i poslovno korektan način obavlja svoju privrednu funkciju, što ima za posljedicu nerentabilnost poslovanja, nepodmirenje obveza prema vjerovnicima, gubitak tržišnih pozicija i sl. Pravne, poslovne i druge stečajne uvjete procjenjuje Trgovački sud i provodi s tim u svezi odgovarajući postupak.

Stečajna masa

cjelokupna imovina stečajnog dužnika.

Stopa kapitalizacije

u postotku izražen podatak koji govori o obračunanim kamata za neko razdoblje koje se dodaju kapitalu i tako se pretvaraju u kapital.

Stopa rasta

postotak kojim se iskazuje i prati dinamika porasta ili pada ekonomske pojave u nekom razdoblju. Često se koristi i termin stopa promjene kojim se označava veličina promjene jedne ekonomske varijable uzrokovane jediničnom promjenom druge povezane varijable.

Strategija

promišljanje i oblikovanje dugoročnih poslovnih ciljeva.

Stupanj otpisanosti stalnih sredstava

u postotku izražena otpisanost /istrošenost/ osnovnih sredstava u ekonomskom, tehnološkom ili funkcionalnom smislu. Ukazuje na vrijednost poduzeća, odnosno njegove imovine.

Stupanj pokrića stalne imovine

odnos vlastitog kapitala prema stalnoj imovini /I/ ili vlastitog kapitala i dugoročnog tuđeg kapitala prema stalnoj imovini /II/. Što je stupanj pokrića veći, to je veća financijska i poslovna sigurnost i obrnuto.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute