FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6... Next »

All

Term Definition
Disažio

svota umanjenja koja nastaje prodajom novca, deviza ili vrijednosnice ispod pariteta, nominalne vrijednosti.

Diskont

otkup nekog potraživanja prije njegovog dospijeća uz odbitak kamata, provizije i troškova.

Diskontirana vrijednost

u investicijskom projektu sadašnja vrijednost primitaka, izdataka ili neto primitaka.

Diskontirani neto primici

budući neto primici u nekom ekonomskom tijeku svedeni na njihovu sadašnju vrijednost postupkom diskontiranja. Svrha ovoga postupka je da se objektivizira i učine što realnijim pokazatelji rentabilnosti ulaganja, uzimanjem u obzir i vremenske ovisnosti novca.

Diskontiranje

postupak izračuna sadašnje vrijednosti glavnice koja dospijeva za “n” razdoblja, pri čemu je sadašnja vrijednost glavnice manja od njezine konačne vrijednosti nakon “n” razdoblja.

Diskontna stopa

kamatna ili prinosna stopa po kojoj se svode budući neto primici pri procjeni poslovne vrijednosti poduzeća na sadašnju vrijednost.

Diskontne obveznice

obveznice koje se prodaju uz popust, dakle ispod nominalne vrijednosti.

Diskontni /ili eskontni/ kredit

kratkoročni kredit koji se odobrava na temelju mjeničnog pokrića.

Disperzija rizika

istodobno više ulaganja od strane jednog investitora /ulagača/ radi smanjenja rizika.

Dispozitivni kredit

kredit koji stoji korisniku stalno na raspolaganju, na temelju njegovog depozita, odnosno priljeva na tekući račun.

Diverzifikacija

kod vrijednosnica, predmnijeva se ulaganje u dionice, obveznice, komercijalne zapise i sl. kod više izdavatelja, čime se smanjuje rizik ulaganja.

Dividenda

dio dobiti /profita/ koji u određenom obračunskom razdoblju dionička društva raspoređuju i isplaćuju dioničarima.

Dividendne dionice

obične, redovite dionice.

Dobitak

razlika između ukupnih prihoda i rashoda u računu dobitka i gubitka, odnosno razlika između vlastitog kapitala uloženog u djelatnost poduzetnika na kraju i početku poslovne godine.

Dohodak

čisti primici od neke gospodarske aktivnosti fizičke ili pravne osobe.

Dohodovna elastičnost

promjena u potražnji ili ponudi nekoga proizvoda zbog promjene u razini dohotka potrošača.

Dohodovne obveznice

posebna vrsta obveznica bez fiksnog ukamaćenja, ali zato s pravom udjela u dobitku poduzeća.

Dokapitalizacija

ulaganje novčanih sredstava, prava ili imovine u restrukturiranje, modernizaciju ili širenje poduzeća sa svrhom stjecanja vlasničke prevlasti u postupku privatizacije.

Dospijeće

dan, datum, nadnevak kada na naplatu dospijevaju financijske obveze po kreditu, vrijednosnicama i sl.

Dotacija

dodijeljeni novac gospodarskom subjektu radi pokrića negativnih financijskih rezultata ili potpore za razriješavanje određenih financijskih problema.

Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6... Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute