FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

N

Term Definition
Neizvjesnost

nemogućnost predviđanja nekog budućeg poslovnog događaja ili uvjeta, stupanj nesigurnosti u ostvarivanju planskih, financijskih i uopće poslovnih ciljeva.

Nekomercijalni rizik

osobiti rizici na koje poduzetnici /investitori/ ne mogu utjecati, primjerice rat, politička ili makroekonomska nestabilnost, prirodne nevolje i sl.

Nelikvidnost

nemogućnost stalnog pretvaranja nenovčanih sredstava u novčani oblik, i obratno, što fizičku ili pravnu osobu dovodi u stanje insolventnosti. Nemogućnost podmirenja prispjelih tekućih novčanih obveza.

Nematerijalna imovina

dio bilančne aktive poduzeća, najčešće osnivački izdaci, izdaci za istraživanja i razvoj, patenti, licencije, goodwill itd.

Nenominirani kapital

pozicije bilančne pasive u kojima se ne može utvrditi vlasnik kapitala. Uglavnom se radi o različitim vrstama rezervi /pričuva/.

Nerizična stopa

oblik stope prinosa koja je lišena bilo kakvih rizika kada se ulaže u vrijednosnice, poglavito kod državnih obveznica.

Neto

dobitak - bruto dobitak umanjen za porez iz dobitka. Naziva se i neto profit.

Neto primici

razlika između primitaka i izdataka u ekonomskom i financijskom /novčanom/ tijeku.

Nominalna kamatna stopa

kamatna stopa vezana za određeno razdoblje, primjerice za jednu godinu, polugodište, tromjesečje itd. Nominalna kamatna stopa je ugovorena kamatna stopa pri sklapanju ugovora o kreditu.

Nominalna vrijednost

naznačena /nazivna/ vrijednost /par value/ na vrijednosnici /obveznici, dionici, komercijalnom zapisu i sl./. Može se govoriti i o nominalnoj vrijednosti poduzeća, tj. kada se uzme u obzir vrijednost njegovog temeljnog kapitala izraženog kroz nominalnu vrijednost dionica ili udjela.

Nominalna vrijednost dionica

utvrđena vrijednost dionice prigodom osnutka dioničkog društva ili emisije dionica, otisnuta na samom vrijednosnom papiru.

Normativ

maksimalna količina utroška sirovina, materijala, radne snage, usluga i sl. po jedinici proizvoda ili usluge.

Novac

općprihvaćeno sredstvo razmjene, plaćanja ili podmirenja duga.

NPV

neto sadašnja vrijednost - net present value - vrijednost koja se dobiva diskontiranjem /svođenjem na sadašnju vrijednost/ neto primitaka u ekonomskog tijeku projekta.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute