FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

M

Term Definition
Makroekonomija

istraživanje /proučavanje, analiza/ ključnih ekonomskih varijabli na razini nacionalnog gospodarstva /države/ kao što su proizvodnja, zaposlenost, investicije, cijene itd.

MAPI metoda

postupak kojim se utvrđuje ekonomsko-financijska korisnost zamjene stalnih sredstava novim sredstvima.

Marginalna porezna stopa

stopa po kojoj je obračunan porez na posljednju zarađenu novčanu jedinicu.

Marginalni doprinos /kontribucija/

razlika između ukupnog prihoda i varijabilnih troškova. U postotku - stopa doprinosa pokrića.

Marža kontribucije

razlika između prodajne cijene /ostvarenog prihoda/ nekog poslovnog učinka i njegovih varijabilnih troškova /po jedinici ili u masi/, što je osnovica pokriću fiksnih troškova i dobitka.

Marža profita

pokazatelj /postotak/ koji upućuje na odnos neto-dobitka i i kamata prema prihodima od prodaje /prometa/. Veći postotak znači i veću uspješnost poslovanja. Ili, razlika između cijene i prosječnih troškova proizvoda /usluge/.

Metoda povrata ulaganja

način mjerenja financijske učinkovitosti ulaganja, prema kojoj se utvrđuje vrijeme koje je potrebno da se ulaganja u projekt povrate iz profita, odnosno neto dobitka. Što je vrijeme povrata kraće, ulaganje je rentabilnije i manje rizično i obratno.

Mikroekonomija

istraživanje /proučavanje, analiza/ ekonomskih kategorija na razini poduzeća /trgovačkog društva/, kao što su troškovi, ponuda, potražnja itd.

Mjenica

vrijednosni papir kojim je izražena obveza isplate, izdan u zakonski propisanom obliku, na određenu svotu novca. Mjenica je pismeni obvezni i prenosivi vrijednosni papir.

Mjenični /eskontni/ kredit

kredit kod kojega se od svote kredita odmah, kod stavljanja kredita u tečaj oduzima kamata, pri čemu je mjenica instrument plaćanja.

Moneta

novac, valuta jedne države /zemlje/.

Monetizacija

pretvorba /konverzija/ manje likvidne ili nemonetarne imovine u novac.

Municipalne obveznice

vrsta obveznica koje izdaju lokalne vlasti radi rješavanja infrastrukturnih i sl. problema na lokalnoj razini.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute